Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 24.08.2015. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση πέντε υπαλλήλων σε Τμήματα της Περ/κης Δ/νσης Μακεδονίας , με έδρα την πόλη της Κοζάνης, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών(0ΑΕΕ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  24.08.2015. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση πέντε υπαλλήλων σε Τμήματα της Περ/κης Δ/νσης Μακεδονίας , με έδρα την πόλη της Κοζάνης, του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών(0ΑΕΕ).

 

    Ο ΟΑΕΕ απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση πέντε υπαλλήλων μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην Περ/κη Δ/νση Μακεδονίας, με έδρα την πόλη της Κοζάνης για ένα έτος.

  Για την σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.