Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 10/8/15 Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4305/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 10/8/15 Καταβολή δόσεων ρύθμισης Ν.4305/2014

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 21.8.2015 καταβάλλονται οι δόσεις ρύθμισης Ν.4305/2014, μέσω Αμεσης Χρέωσης Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή).

Ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε, να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους για την εξόφληση

  • δόσης της 21/8/2015 και
  • τυχόν μη εξοφληθέντων δόσεων με ημερομηνία πληρωμής 21/7/2015,

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την  Πέμπτη  20.8.2015