Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 20/7/2015 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3ου ΔΙΜΗΝΟΥ 2015 ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                         Αθήνα, 20.07.2015 

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3ΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ 2015 ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 

Σας γνωρίζουμε ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής εισφορών 3ου διμήνου  είναι η  Παρασκευή   31.7.2015.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν:

-  η μηνιαία δόση ρυθμίσεων  Ν. 4152/2013, Ν. 4321/2015

-  προηγούμενες δόσεις ρυθμίσεων που δεν κατεβλήθησαν επειδή η ημερομηνία πληρωμής τους συνέπιπτε με τον χρόνο της Τραπεζικής Αργίας.