Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 8.7.2015 - Πληροφορίες για συντάξεις σε εφαρμογή διατάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ΕΟΧ, Ελβετίας & Διμερών Συμβάσεων με άλλες χώρες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 8.7.2015 - Πληροφορίες  για συντάξεις σε εφαρμογή διατάξεων   Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),  ΕΟΧ,  Ελβετίας  & Διμερών Συμβάσεων με άλλες χώρες.

 

          Σας ενημερώνουμε ότι  πληροφορίες  για συντάξεις σε εφαρμογή διατάξεων   Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),  ΕΟΧ,  Ελβετίας  & Διμερών Συμβάσεων με άλλες χώρες , παρέχονται  αποκλειστικά  στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της  Διεύθυνσης  Παροχών  Συντάξεων  το οποίο στεγάζεται  στο  κτίριο  του  ΟΑΕΕ  επί  της  οδού   Αγίου Κωνσταντίνου 5 στην Ομόνοια,  καθημερινά από 11.00 - 14.00 εκτός Τετάρτης.

          Το Γραφείο Συμβούλου που λειτουργεί  κάθε Τρίτη στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων στην οδό Ακαδημίας 22  δεν παρέχει πληροφορίες για τα προαναφερθέντα θέματα.