Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 02/07/2015 Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης

Αθήνα, 02.07.2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                       

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 02/07/2015 

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης

Ο ΟΑΕΕ  ενημερώνει ότι η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης, που έχουν καταληκτική ημερομηνία πληρωμής εντός της ειδικής τραπεζικής αργίας, παρατείνεται μέχρι την 10.07.2015.

Ειδικότερα, δόσεις ρυθμίσεων που εξοφλούνται με άμεση χρέωση τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή) και δεν κατεβλήθησαν την 30.6.2015, θα καταβληθούν με νέα ροή την πιο πάνω ημερομηνία.