Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση: 29/06/2015 Παράταση ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία

Ανακοίνωση: 29/06/2015 Παράταση ρύθμισης οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία

 

  Παρατείνεται μέχρι 31.7.2015 η προθεσμία υποβολής αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση οφειλών Ν.4321/2015, όπως ισχύει, στα ασφαλιστικά Ταμεία.