Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 25.06.2015 Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 25.06.2015 Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων    Ν.4152/2013 και Ν.4321/2015.

 

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 30.6.2015 καταβάλλονται μέσω πάγιας εντολής:

-         η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4152/2013, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της  2.6.2015 προσαυξημένη  κατά 15%,

-         η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4321/15 καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της  2.6.2015 χωρίς προσαύξηση.

 

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Τράπεζα επιλογής τους σχετικά με:

·                     Το ανώτατο όριο εκτέλεσης της πάγιας εντολής  έτσι ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

·                     Την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών ώστε να  πιστώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Για την προστασία των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων προτείνεται η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη μέρα

(Δευτέρα 29.6.2015).