Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 08-06-2015 Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2015

Αθήνα, 8-6-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
                 ΟΑΕΕ
         ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Β ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2015

 

Στον Β κύκλο σεμιναρίων 2015, θα υλοποιηθούν τέσσερα σεμινάρια, η διάρκεια των οποίων είναι 9-22/6/2015 και ο τόπος διεξαγωγής τους είναι η Αθήνα.

Εισηγητές των σεμιναρίων είναι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΟΑΕΕ.

Τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

 
 
 

Α/Α

Εισηγητές

Θέμα

Ημερομηνία  Διεξαγωγής

Αφορά

Τόπος

 

1

    Δ/νση Πληροφορικής          

Εισαγωγή στα Windows και Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Microsoft Office - Word - Excel

09-12 Ιουνίου 2015

Υπαλλήλους Περ. Δ/νσεων Ν. Αττικής, Πειραιά &  Αιγαίου

Αθήνα

 

2

Δ/νση Ασφάλισης

Θέματα Ασφάλισης

17 Ιουνίου 2015

Πρ/νους & Υπαλλήλους Περ Δ/νσης Πελοποννήσου

Αθήνα

 

3

Δ/νση Ασφάλισης

Θέματα Ασφάλισης

18 Ιουνίου 2015

Πρ/νους & Υπαλλήλους Περ Δ/νσης Στερεάς Ελλάδας

Αθήνα

 

4

Δ/νσεις Παροχών Συντάξεων, Πληροφορικής, Στατιστικής & Αναλογιστικών Μελετών

Παρακολουθητής συνταξιοδοτικών υποθέσεων & σύστημα διαχείρισης αποφάσεων

22 Ιουνίου 2015

Πρ/νους &  Υπάλληλους Συντάξεων Περ Δ/νσεων Αττικής

Αθήνα