Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Παιδικές κατασκηνώσεις TANΠ θέρους 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   AΘHNA, 29-5-2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
            Οργανισμός                                                                                                                    Αρ. πρωτ.: 926470
            Ασφάλισης
ΟΑΕΕ Ελευθέρων
           Επαγγελματιών
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΑΥΤ.ΓΡΑΦ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18, 10432 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ΑIK.ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ
Τηλέφωνο : 2105285538
fax : 2105220962
e-mail : tanpy@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ:  Παιδικές κατασκηνώσεις θέρους 2015.

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις αρ. 66/73/3-3-2015, 24/1/21-4-2015 και 33/2/20-5-2015 του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΕ, θα φιλοξενηθούν σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παιδιά ασφαλισμένων (εν ενεργεία και ασφαλιστικά ενήμερων), συνταξιούχων και υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. (Κλάδος Κύριας ασφάλισης πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) γεννηθέντα από 1.1.2001 - 31.12.2009 (και έως 16 ετών ΑμΕΑ).

      Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι δύο:  Δεύτερη περίοδος Β΄ και  Τρίτη περίοδος Γ΄. (Για ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης ενημερώνεσθε από την κατασκήνωση της επιλογής σας.)

      Για τις αιτήσεις συμμετοχής (μία ανά παιδί) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου και υποβολή με προσωπική παρουσία του ενδιαφερομένου, για το Νομό Αττικής. Από την υπόλοιπη Περιφέρεια θα γίνουν δεκτά fax κατά τη διάρκεια των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, ορίσθηκαν για το διάστημα  από 8-6-2015 έως και 10-6-2015. Ώρες προσέλευσης υποβολής των αιτήσεων από 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

     Σε περίπτωση που καλυφθεί το σύνολο του ποσού που έχει δεσμευθεί στον προϋπολογισμό για αυτή τη δαπάνη, δεν θα γίνονται δεκτές επιπλέον αιτήσεις. Επίσης, αν καλυφθούν οι θέσεις στην κατασκήνωση που έχετε ως πρώτη προτίμηση στην αίτηση, το παιδί θα πάει στη δεύτερη επιλογή, κ.ο.κ.

      Προκειμένου να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω:

α. Αίτηση συμμετοχής (από τα γραφεία του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ, την ιστοσελίδα του Οργανισμού και από τα γραφεία των Συλλόγων) πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

     β. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού

     γ. Αριθμός Μητρώου πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.  (για ασφαλισμένους) ή Αριθμός Μητρώου Κύριας Σύνταξης (δωδεκαψήφιος αριθμός)

δ. Φωτογραφία παιδιού πρόσφατη, μικρή, έγχρωμη (ταυτότητας)

ε. Φωτοτυπίες αποδείξεων κατάθεσης τρεχουσών εισφορών και  τυχόν δόσεων ρύθμισης από 5/2014 και μετά, για τους ασφαλισμένους

Mετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα γίνει αποστολή της κάρτας κατασκηνωτή, με οδηγίες. Η κάρτα κατασκηνωτή είναι μοναδική και δεν πρέπει να χαθεί.

Υποχρέωση όλων των γονέων αποτελεί η συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή.

     Οι γονείς που αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω fax, πρέπει απαραιτήτως να στείλουν στον Τομέα πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού ταχυδρομικώς (με το ονοματεπώνυμό του στην πίσω πλευρά της).

     Η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης κατασκηνωτή θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται με την ημερομηνία που γίνεται η προσέλευση ή η αποχώρηση του παιδιού.

     Σε περίπτωση που το παιδί δεν παραδοθεί ή παραληφθεί από το γονέα του, τότε να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση το ονοματεπώνυμο του εξουσιοδοτημένου ατόμου.

     Η φιλοξενία των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν μπορεί να ξεκινά πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ και της κατασκήνωσης.

     Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του κατασκηνωτή για σοβαρό λόγο (το πολύ δύο ημέρες) πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώσουν τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους   για το σύνολο των ημερών εκτός κατασκήνωσης.

     Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του κατασκηνωτή πριν από την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώσουν τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους για το σύνολο των ημερών παραμονής στην κατασκήνωση και τυχόν ημερών εκτός κατασκήνωσης.

     Τέλος, σε περίπτωση μη προσέλευσης του παιδιού, πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώνουν άμεσα τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους και να επιστρέψουν την κάρτα κατασκηνωτή.                

            

                                                                 Η ΑΝ.ΠΡ/ΜΕΝΗ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗΣ

                                                                           Μ.ΝΟΒΑΚΟΒΙΤΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-2015

ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 2015