Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 22-05-2015 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ 2015.

Αθήνα, 22-5-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                          
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ 2015.

 

Σας γνωρίζουμε ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής του 2ου διμήνου 2015 είναι η  Τρίτη  2.6.2015.

Σε κάθε περίπτωση εξόφλησης εισφορών σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., με εντολή πληρωμής, θα πρέπει να ελέγχεται η ορθότητα του 13ψηφίου κωδικού πληρωμής και του αναγραφόμενου ποσού επί της απόδειξης της συναλλαγής που θα παραλάβετε.

Την ίδια μέρα  (2.6.2015) καταβάλλονται μέσω πάγια εντολής:

-         η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4152/2013, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση 30.04.2015 προσαυξημένη  κατά 15%,

-         η μηνιαία δόση ρύθμισης Ν.4321/15 εφόσον η προθεσμία πληρωμής   Α΄ δόσης έληγε έως 30.4.2015.

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Τράπεζα επιλογής τους σχετικά με:

·         Το ανώτατο όριο εκτέλεσης της πάγιας εντολής  έτσι ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής .

·         Την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών ώστε να  πιστώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Για την προστασία των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων προτείνεται η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη μέρα.