Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 15/05/2015 Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων

Αθήνα, 15.05.2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων 

 

Ο  Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  ενημερώνει  ότι  ολοκληρώθηκε  η  ανάρτηση  των  Βεβαιώσεων  Αποδοχών   2014  των  συνταξιούχων  του  στην  ιστοσελίδα  του  Οργανισμού  στο πεδίο «Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων  ΟΑΕΕ».

Η  πρόσβαση  στην  εφαρμογή  θα  είναι  διαθέσιμη  για  ολόκληρο  το  χρονικό  διάστημα  υποβολής  των  Φορολογικών Δηλώσεων  οικ.  έτους  2015  με  χρήση  του  Α.Φ.Μ.  και  του  Α.Μ.Κ.Α.  του  δικαιούχου.