Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Νέα ποσά και κριτήρια χορήγησης ΕΚΑΣ

Νέα ποσά εισοδηματικών κριτηρίων καθώς και τα νέα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ., που θα ισχύουν για τη χορήγηση επιδόματος από το μήνα Ιανουάριο του 2009, καθορίζονται με βάση την αρ.Φ11321/27868/2210/18-03-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.2556/97, όπως ισχύουν σήμερα, αναπροσαρμόζονται για το έτος 2009 ως ακολούθως :

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Κ.Α.Σ.

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

8.060,35 ευρώ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

9.403,75 ευρώ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ

14.633,41 ευρώ

Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 και αφορούν εισοδήματα έτους 2007.

Τα ποσά εισοδήματος των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.2556/97 για τη χορήγηση του ποσού Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) αναπροσαρμόζονται ως ακολούθως:

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ Ε.Κ.Α.Σ.

Από 0,00 μέχρι 7.340,67 ευρώ

230,00 ευρώ

Από 7.340,68 μέχρι 7.628,58 ευρώ

172,50 ευρώ

Από 7.628,59 μέχρι 7.820,45 ευρώ

115,00 ευρώ

Από 7.820,46 μέχρι 8.060,35 ευρώ

57,50 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την εγκύκλιο 29/2010