Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση για χρήση υλικών από διαβητικούς 14/4/2010

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Σχετικά με τον καθορισμό ορίων χρήσης ταινιών μέτρησης σακχάρου στο αίμα και τις βελόνες σκαριφισμού απόασθενείς πάσχοντες από διαβήτη, ο Οργανισμός ανακοινώνει τα εξής:

        - Στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, τα οποία κατά τεκμήριο αντιμετωπίζονται με θεραπευτικά σχήματα πολλαπλών ενέσεων ινσουλίνης ημερησίως, καθώς και ασφαλισμένων που κάνουν χρήση αντλίας έγχυσης ινσουλίνης ημερησίως,  το όριο χρήσης ταινιών μέτρησης σακχάρου και σκαριφιστήρων, καθορίζεται σε 200 ανά μήνα, αντί 100

          -  Στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που αντιμετωπίζεται με ινσουλίνη, το όριο ταινιών μέτρησης και σκαριφιστήρων, καθορίζεται σε 50 ανά μήνα, αντί 25.

          -  Στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, που αντιμετωπίζεται με αντιδιαβητικά δισκία, το όριο καθορίζεται σε 25 ανά μήνα.          

              - Γ ια τις ασθενείς με διαβήτη κύησης, το όριο παραμένει στις 100 ταινίες και σκαριφιστήρες ανά μήνα.   

          Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου κατά την κρίση του ελεγκτή ιατρού, με βάση τα προσκομιζόμενα ιατρικά στοιχεία, δικαιολογούνται περισσότερες ποσότητες υλικών, πέραν αυτών που αναγράφονται, η έγκριση αυτών θα γίνεται και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Υγειονομικού της Περ/κης Δ/νσης.

                  

     Για περισσότερες  πληροφορίες κατεβάστε  τη σχετική Εγκυκλίου.