Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 23/03/15 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΝΠΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23/03/15

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΝΠΥ

Ο Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), σας ενημερώνει ότι συνεχίζεται και για το έτος 2015 η καταβολή της επί πλέον μηνιαίας εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ, ύψους 10,00€ (12 μήνες ανά έτος), παράλληλα με τις τρέχουσες εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Υγείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.3986/2011. Για οποιαδήποτε αλλαγή επί του θέματος θα υπάρξει σχετικά ανακοίνωση.