Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 07/04/2010

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκληθεί με τους Φαρμακοποιούς Αθηνών Πειραιώς ανακοινώνει ότι:

 

Την Μεγάλη Πέμπτη 1 Απριλίου 2010, ο Οργανισμός κατέβαλλε το ποσό των 14.133.000€ευρώ, που αντιστοιχεί στις οφειλές προς τους Φαρμακοποιούς Αθηνών-Πειραιώς, για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2009. Επίσης, για την ίδια χρονική περίοδο, κατεβλήθη το ποσό των 9.700.000€ευρώ, για τους Φαρμακοποιούς της υπόλοιπης Ελλάδας.

Σήμερα 7- 4-2010, κατεβλήθη ποσό 2.890.000€ευρώ και μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου 2010, θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στις οφειλές του Ταμείου προς τους Φαρμακοποιούς, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, εκπληρώνοντας έτσι στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του. 

Η Διοίκηση του Οργανισμού, αναγνωρίζει την καθυστέρηση που υπήρξε ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων της και η οποία οφείλεται στην άμεση ανάγκη έγκαιρης καταβολής, του δώρου Πάσχα και των συντάξεων Απριλίου, στους συνταξιούχους του Οργανισμού.

Προκαλεί ωστόσο, έντονη δυσαρέσκεια, η καθαρά συντεχνιακού τύπου απόφαση μερίδας του κλάδου των Φαρμακοποιών, να αρνηθούν την εξυπηρέτηση εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων του Οργανισμού μας την περίοδο του Πάσχα, καθώς έως τώρα, ο Φορέας ήταν πάντα συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντί τους.     

Κρίνουμε ως απαράδεκτη, την χρησιμοποίηση των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, για την ικανοποίηση άλλων αιτημάτων, πέραν αυτών που αφορούν τον ίδιο τον Φορέα, καθώς έτσι απλά διαγράφεται η μέχρι τώρα άψογη συνεργασία μας. Ίσως το συγκεκριμένο ζήτημα να μην είχε προκύψει εάν υπήρχαν άλλοι, εναλλακτικοί τρόποι προμήθειας φαρμάκων εκ μέρους των ασφαλιστικών Ταμείων.

Η Διοίκηση του Οργανισμού, δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει πράττει ότι είναι δυνατόν, για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του Φορέα και  των ασφαλισμένων του.