Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 16-03-2015 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αθήνα,  16 - 3 -2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
     ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ          
                                                                                                                                                                                                                               

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

Δύο νέες μηχανογραφικές εφαρμογές προστίθενται στον τομέα των αντικειμένων της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών, ενισχύοντας τη βασική κατεύθυνση για εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει υλοποιήσει:

α) μηχανογραφική εφαρμογή για έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης, όταν ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας.

Για τον έλεγχο της εφαρμογής, θα γίνει κατ'αρχήν πιλοτική λειτουργία και στη συνέχεια θα επεκταθεί πανελλαδικά.

β) μηχανογραφική εφαρμογή για την πληρωμή επιδόματος μητρότητας, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, για άμεση εφαρμογή.

 

Με τον τρόπο αυτό:

  • εξασφαλίζεται η ταχύτερη και ασφαλέστερη παραγωγή της ζητούμενης παροχής
  • η ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων
  • η δημιουργία μηχανογραφημένων αρχείων.