Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:13-3-2015 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                            Αθήνα, 13.03.2015 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

                                                                                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 

Ομόφωνα εγκρίθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ, με την υπ'αρ.72/3-2-2015 απόφασή του, το πρόγραμμα Δράσης των Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ, για το έτος 2015.

Πατήστε εδώ.