Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:13-3-2015 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                            Αθήνα, 13.03.2015 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ        

 

                                                                                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ

 

 

Μετά την πιλοτική εφαρμογή της ψηφιοποίησης του οικονομικού βίου των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, που καταβλήθηκαν εκτός μηχανογραφικού συστήματος, επεκτείνεται η εφαρμογή της πανελλαδικά (πλην της Αττικής), σύμφωνα με οδηγίες που θα σταλούν άμεσα από τη Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών.

Όπως γνωρίζετε, η ψηφιοποίηση άρχισε από τις ασφαλιστικές εισφορές του πρώην ΤΕΒΕ, που τηρούνται σε βιβλιοδετημένες καταστάσεις, τις Ονομαστικές Καταστάσεις Καταβαλλόντων, με έτος εκκίνησης το 2006 και με όλες τις δικλείδες ελέγχων, για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και ασφάλειας των καταχωρήσεων.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί μια από τις κεντρικής σημασίας εργασίες, με τελικό ζητούμενο την ηλεκτρονική πρόσβαση στην οικονομική διαδρομή των ασφαλισμένων.