Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 11-03-2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα,  11 - 3 -2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
     ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ          
                                                                                         

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Με σκοπό αφ'ενός την διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών στα σχετικά αντικείμενα, αφ'ετέρου την γνωστοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε όλους τους εργαζομένους, η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού έχει προβεί στην κωδικοποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου (ν.4057/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην κωδικοποίηση Αδειών Δημοσίων Υπαλλήλων.

Για την ενημέρωσή σας, πατήστε:

εδώ, για την κωδικοποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου,

εδώ, για την κωδικοποίηση των Αδειών Δημοσίων Υπαλλήλων.