Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣHΣ:10/3/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                                       Αθήνα,  10 - 3 -2015

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

             ΟΑΕΕ

     ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                                                                        

                                                                                                                                   

                                         

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣHΣ:10/3/2015

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ                                    

 

 

Την τροποποίηση του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (ΚΑΛ), αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΕ στην συνεδρίαση  της 3ης Μαρτίου 2015.

Η τροποποίηση του ΚΑΛ είναι επιβεβλημένη, αφού σήμερα δέκα χρόνια μετά τη σύνταξή του:

α)  εξέλιπε η ανάγκη ομογενοποίησης κανόνων και διαδικασιών μεταξύ των Ταμείων που επρόκειτο να ενοποιηθούν (ΤΕΒΕ,ΤΑΕ,ΤΣΑ), με βάση την οποία προσδιορίστηκαν τόσο οι ενότητες, όσο και το περιεχόμενό τους,

β) έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές, αλλά και διαφορετικές προτεραιότητες και τρόπος λειτουργίας του Οργανισμού,όπως:

  • ίδρυση και λειτουργία νέων Φορέων (π.χ ΚΕΠΑ),
  • δυνατότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης με Φορείς π.χ. (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Σύστημα Αριάδνη),
  • ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών στον τρόπο λειτουργίας του ΟΑΕΕ,
  • εξυπηρέτηση, σε σειρά θεμάτων, των ασφαλισμένων, ανεξάρτητα τόπου κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης,
  • δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης ζητουμένων δικαιολογητικών,
  • κατεύθυνση λειτουργίας του Οργανισμού, με ευελιξία, ανταποκρινόμενος στα κάθε φορά δεδομένα,
  • αλλαγή νομοθετικών διατάξεων,
  • αλλαγή απαιτούμενων δικαιολογητικών, που έχουν εν τω μεταξύ καταργηθεί.

                                                                                                                                                                                                      

Είναι λοιπόν προφανές, ότι απαιτείται τροποποίηση του ΚΑΛ ώστε να καταστεί και πάλι επίκαιρος και ανταποκρινόμενος στα σύγχρονα ζητούμενα του ΟΑΕΕ.