Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 10-03-2015 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ

Αθήνα,  10-3-2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ         
                          

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ΚΕΑΣ) λειτουργεί ο ΟΑΕΕ στο ισόγειο κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 22, διευρύνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων του.

Στο ΚΕΑΣ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

α. Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων για:

βεβαίωση Αποδοχών Συνταξιούχου,

-  τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων,

-  ενημέρωση για τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου,

-  ενημέρωση για ασφαλιστική ικανότητα,

-  ενημέρωση πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος,

-  έκδοση Κλειδαρίθμου. 

β. Λειτουργία γραφείου συμβούλου

Το γραφείο θα λειτουργεί, κάθε Τρίτη και θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με:

- θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση (προϋποθέσεις, προαιρετική ασφάλιση,  εξαιρέσεις, εταιρείες,  ρυθμίσεις κ.λ.π),

- προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ( για απονομή, αναγνωρίσεις χρόνου, θέματα διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκής ένωσης, διαδοχική κ.λ.π).

 

Η λειτουργία του ΚΕΑΣ εντάσσεται στον κεντρικό στόχο της Διοίκησης του ΟΑΕΕ, για ανάπτυξη συστημάτων, διαδικασιών και δομών, για τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εξυπηρέτηση στο ΚΕΑΣ για τα παραπάνω θέματα, είναι ανεξάρτητη του τόπου επαγγελματικής έδρας ή κατοικίας του ασφαλισμένου.