Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : 22-01-2015 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2015

Αθήνα,  22 - 1 -2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
                  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  2015

Για τέταρτη συνεχή χρονιά διοργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους του ΟΑΕΕ.

Τα σεμινάρια εντάσσονται στον κύριο στόχο της Διοίκησης για ενημέρωση των υπαλλήλων στα αντικείμενα εργασίας τους και για επιμόρφωση στελεχών σε σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.

Στον Α' κύκλο σεμιναρίων 2015 θα υλοποιηθούν δώδεκα (12) σεμινάρια, η διάρκεια των οποίων είναι από 27 Ιανουαρίου έως 13 Μαρτίου, ενώ τόπος διεξαγωγής τους είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και τα Ιωάννινα. Εισηγητές των σεμιναρίων είναι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΟΑΕΕ, καθώς επίσης και στελέχη του ΙΝΕΠ, αφού τα τέσσερα από τα σεμινάρια υλοποιούνται από το ΙΝΕΠ αποκλειστικά για στελέχη του ΟΑΕΕ.

Τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν είναι τα ακόλουθα:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Α/Α Εισηγητές Θέμα Ημερομηνία Διεξαγωγής Τόπος
1 Δ/νση Πληροφορικής Εισαγωγή στα Windows και Διαχείριση Ηλεκτρονικού
Τ αχυδρομείου Microsoft Office - Word - Excel
27-30 Ιανουαρίου 2015 Αθήνα
2 Δ/νση Ασφάλισης Θέματα Ασφάλισης 02-03 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα
3 Δ/νση Παροχών Συντάξεων Θέματα Συντάξεων 05-06 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα
4 Δ/νση Πληροφορικής Εισαγωγή στα Windows και Διαχείριση Ηλεκτρονικού
Τ αχυδρομείου Microsoft Office - Word - Excel
17-20 Φεβρουαρίου 2015 Ιωάννινα
5 Δ/νση Οικονομικού
Τμήμα Εκκαθάρισης
Συντάξεων
Συνταξιοδοτικές αποφάσεις χειρόγραφες και
μηχανογραφημένες - Απαλλαγή κλάδου ασθενείας
10-11 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα
6 Δ/νση Ασφάλισης Θέματα Ασφάλισης 12-13 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα
7 Δ/νση Παροχών Συντάξεων Διμερείς σχέσεις - Συντάξεις ΕΟΚ 26-27 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα
8 Δ/νση Πληροφορικής Εισαγωγή στα Windows και Διαχείριση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου Microsoft Office - Word - Excel
10-13 Μαρτίου 2015 Πάτρα
9 Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - ΙΝ.ΕΠ. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τ μημάτων 16-20 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα
10 Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - ΙΝ.ΕΠ. Διοίκηση μέσω στόχων 24-27 Φεβρουαρίου 2015 Αθήνα
11 Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - ΙΝ.ΕΠ. Βελτίωση Δεξιοτήτων Επικοινωνίας, Ομαδική
συνεργασία, Διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων
9-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα
12 Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - ΙΝ.ΕΠ. Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τ μημάτων 2-6 Μαρτίου 2015 Θεσσαλονίκη