Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Ν.4305/2014

Ανακοίνωση: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Ν.4305/2014

  Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014, θα πρέπει να καταβάλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές του 5ου διμήνου 2014,   έως τη Δευτέρα 1.12.2014.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τρέχουσας εισφοράς επιφέρει την απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης χωρίς να παρέχεται δικαίωμα επανένταξης.