Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 12/11/2014 ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ(ολόκληρη η ομιλία στο εσωτερικό του δελτίου τύπου)

Αθήνα,  12-11 -2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
             ΟΑΕΕ
      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
                                  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ     (Πατήστε εδώ για την ομιλία)

“Η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των οφειλετών του ΟΑΕΕ, αφού έως το ποσό των 15.000€ κύριας οφειλής, που έχει το πλεονέκτημα υπαγωγής σε ρύθμιση των 100 δόσεων, ανήκει το 55,5% των ενεργών και το 90% των σε διακοπή οφειλετών”, δήλωσε σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η ΚΕΕΕ, η ΓΣΕΒΕΕ και Η ΕΣΕΕ, η Διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Γ.Κωτίδου.

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνει στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική, όπως:

  • μεγάλο πλήθος δόσεων,
  • υψηλά ποσοστά έκπτωσης επί των τελών καθυστέρησης,
  • μειωμένο επιτόκιο στη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης,
  • αυξημένες δυνατότητες μη απώλειας της ρύθμισης,
  • δυνατότητα μετάπτωσης στην νέα ρύθμιση, με ευνοϊκότατους όρους.

Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε, με βάση επεξεργασμένα στοιχεία του ΟΑΕΕ, το profil των οφειλετών του Οργανισμού, ως εξής:

  • είναι μικροοφειλέτες, οι οποίοι σε ποσοστό 60% των ενεργών οφειλετών και 87% των σε διακοπή οφείλουν ποσά συνολικής οφειλής έως 20.000€, που αντιστοιχούν σε αδυναμία πληρωμής εισφορών σε εντός της οικονομικής κρίσης περίοδο
  • το 30% των ενεργών οφειλετών ανήκουν στην 1η και στην 2η ασφαλιστική κατηγορία και το 45% στις τρεις πρώτες ασφαλιστικές κατηγορίες. Είναι δηλαδή επαγγελματίες που πρωτοδραστηριοποιήθηκαν στον ΟΑΕΕ στην εποχή της οικονομικής κρίσης, η οποία δεν συνηγορεί ιδιαίτερα υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
  • ποσοστό 70% του συνόλου της οφειλής για τους ενεργούς ασφαλισμένους έχει δημιουργηθεί από το 2009 και εντεύθεν.

Είναι δεδομένο ότι απαιτείται ένα πλέγμα πρωτοβουλιών, που θα καθιστά δυνατή την ανταπόκριση των ασφαλισμένων στο σύνολο των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο. Καθοριστικό ρόλο στο πλέγμα αυτό κατέχει η ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών, όπως επίσης και η παράταση του χρόνου άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατάταξης ασφαλισμένων στην αμέσως κατώτερη ή στην δεύτερη κατώτερη κατηγορία.

Η επιτυχία της ρύθμισης, αφενός θα συνεισφέρει στην οικονομική σταθερότητα του Οργανισμού, αφετέρου θα δώσει στους ασφαλισμένους/οφειλέτες όλα τα δικαιώματα του ασφαλιστικά ενήμερου πολίτη, ασφαλιστική ενημερότητα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει τη μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης.

Το Ταμείο και οι ασφαλισμένοι του έχουν κοινή προοπτική. Γι αυτό και απαιτείται η συνδρομή όλων για την γνωστοποίηση και την επιτυχία της ρύθμισης.