Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Χρήση αναλώσιμων υλικών από διαβητικούς (ΝΕΟ)

Κατόπιν δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο, σχετικά με την καθιέρωση ανωτάτου αριθμού χορηγούμενων υγειονομικών υλικών, ανά είδος και ποσότητα και ιδιαίτερα την χορήγηση ταινιών μέτρησης ζαχάρου (εγκύκλιος 9/10), θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Ο Οργανισμός με την 1080/02-11-2009 Απόφαση του Δ.Σ. προχώρησε στην καθιέρωση ανώτατου αριθμού χορηγούμενων αναλώσιμων υλικών, έπειτα από την διαπίστωση εκ μέρους των ελεγκτικών μηχανισμών του, ότι παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην χρήση αυτών των υλικών (κατά 50%).
Με νέα απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΕ, καθορίζονται σε (200) διακόσιες ανά μήνα οι ανώτατες ποσότητες ταινιών μέτρησης σακχάρου στο αίμα και σκαρφιστηρίων, για τους ινσουλινοεξαρτώμενους ασθενείς-ασφαλισμένους του Οργανισμού, ηλικίας μέχρι 20 ετών. 
Σε αντίστοιχη διαπίστωση έχει ήδη προβεί και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΙΚΑ) το οποίο με πόρισμα της σχετικής Επιτροπής που συνέστησε για το συγκεκριμένο θέμα , την 21-1-2008, προέβη επίσης στην καθιέρωση πλαφόν σε αυτά τα υλικά.
Τα μέλη της Επιτροπής του ΙΚΑ έλαβαν υπόψη, την άποψη Πανεπιστημιακών Φορέων και ιατρών σχετικά με τον μέσο όρο χρήσης αυτών των υλικών. Οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ, έλαβαν γνώση των συμπερασμάτων της Επιτροπής και σε συνδυασμό με τις διαπιστώσεις των ελεγκτικών μηχανισμών, προέβησαν στην σχετική εισήγηση.