Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                                 Αθήνα,  22 - 07 -2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           

               ΟΑΕΕ

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                                                                                                                                                                                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Νέα μηχανογραφική εφαρμογή τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή στον ΟΑΕΕ, για την καταχώρηση και εν συνεχεία ψηφιακή απεικόνιση ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν καταβληθεί εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του κεντρικού στόχου τoυ Ταμείου για την ψηφιοποίηση, τόσο του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων, όσο και των εκτός μηχανογραφικού συστήματος ασφαλιστικών εισφορών.

Η ψηφιοποίηση θα αρχίσει από τις ασφαλιστικές εισφορές του πρώην ΤΕΒΕ, που τηρούνται σε βιβλιοδετημένες καταστάσεις, τις Ονομαστικές Καταστάσεις Καταβαλλόντων, με έτος εκκίνησης καταχωρήσεων το 2006.

Η καταχώρηση γίνεται με όλες τις δικλείδες ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και ασφάλεια των καταχωρήσεων.

Μετά την πιλοτική εφαρμογή, οπότε και θα αξιολογηθεί η διαδικασία και θα συλλεχθούν παρατηρήσεις, η εφαρμογή θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η υλοποίηση του έργου αυτού θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, στην ποιότητα και ταχύτητα της εξυπηρέτησης και στην απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Με την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού φακέλου και των ονομαστικών καταστάσεων καταβαλλόντων, θα αντικατασταθούν τα στοιχεία και αρχεία που έως σήμερα παρακολουθούνται σε φυσική μορφή.

Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ηλεκτρονική πρόσβαση στο σύνολο της ασφαλιστικής και οικονομικής διαδρομής των ασφαλισμένων.