Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου : Μοναδικές οι δυνατότητες ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα, 11- 06                   

                                           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με αφορμή δημοσιεύματα, για "διαφορετικούς τρόπους ρύθμισης οφειλών ασφαλισμένων στα Ταμεία", δηλώνει  ότι οι μοναδικές δυνατότητες ρύθμισης ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4152/13, ενιαία για όλους τους οφειλέτες των ασφαλιστικών Ταμείων.

 Ο ΟΑΕΕ, στο πλαίσιο αυτό, τηρεί τους όρους της "Νέας Αρχής" και "Πάγιας ρύθμισης" που θεσπίστηκαν με τον Νόμο αυτό.