Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Μετάταξη σε ανώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 5/07 την 1-1-2010, ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τρία έτη ασφάλισης (36 μήνες) στην ίδια υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, θα μεταταγούν στην αμέσως ανώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία.
Με βάση τα παραπάνω έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία μαζικών ανακατατάξεων των ασφαλισμένων του Οργανισμού, σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.
Οι ανακατατάξεις πραγματοποιούνται αυτόματα από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε, εκτός από τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίος ο έλεγχος από το Περιφερειακό τμήμα για τον σωστό χρόνο μετάταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις εγκύκλιους 119/2009 και 8/2010.