Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΤΑΝΠΥ : Παιδικές κατασκηνώσεις θέρους 2014

Παιδικές κατασκηνώσεις θέρους 2014

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις αρ. 73/55/11-3-2014 και 163/58/13-5-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΕ, θα φιλοξενηθούν σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, παιδιά ασφαλισμένων (εν ενεργεία και ασφαλιστικά ενήμερων), συνταξιούχων και υπαλλήλων της Περιφερειακής Δ/νσης Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. (Κλάδος Κύριας ασφάλισης πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) γεννηθέντα από 1.1.2000 - 31.12.2008 (και έως 16 ετών ΑμΕΑ).

      Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι δύο:  Β.   Γ. (Για ακριβή ημερομηνία έναρξης και λήξης ενημερώνεσθε από την κατασκήνωση της επιλογής σας.)

      Για τις αιτήσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου και μόνο με προσωπική παρουσία του ενδιαφερομένου, όσον αφορά το Νομό Αττικής. Για το λόγο αυτό δεν θα γίνουν δεκτά fax, παρά μόνο από την υπόλοιπη περιφέρεια (πλην Αττικής) κατά τη διάρκεια των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, ορίσθηκαν για το διάστημα  από 28-5-2014 έως και 30-5-2014. Ώρες προσέλευσης υποβολής των αιτήσεων από 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

     Στην περίπτωση που καλυφθεί το σύνολο του εγκριθέντος προϋπολογισμού βάσει των υποβληθέντων αιτήσεων, δεν θα γίνονται δεκτές επιπλέον αιτήσεις. Επίσης αν καλυφθούν οι θέσεις στην κατασκήνωση που έχετε ως πρώτη προτίμηση στην αίτηση συμμετοχής, θα τοποθετηθεί το παιδί στη δεύτερη επιλογή σας κ.ο.κ.

      Προκειμένου να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις, θα πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω:

α. Αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από τα γραφεία και την ιστοσελίδα του Τομέα, καθώς  και από τα γραφεία των Συλλόγων) πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με ημερομηνία,

β. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού,

γ. Αριθμός Μητρώου πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.  (για ασφαλισμένους) ή Αριθμός Μητρώου Κύριας Σύνταξης (δωδεκαψήφιος αριθμός)

δ. Φωτογραφία παιδιού πρόσφατη (μικρή έγχρωμη).

ε. Φωτοτυπίες αποδείξεων κατάθεσης εισφορών και  τυχόν δόσεων διακανονισμού μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2014 για τους ασφαλισμένους.

     Mετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα γίνει αποστολή της κάρτας κατασκηνωτή με οδηγίες προς τους γονείς που έχει εγκριθεί η συμμετοχή του παιδιού, στην ταχ. διεύθυνση που έχουν ορίσει στην αίτησή τους. Η κάρτα κατασκηνωτή είναι μοναδική και δεν πρέπει να χαθεί.

Υποχρέωση όλων των γονέων αποτελεί η συμπλήρωση της κάρτας κατασκηνωτή.

     Οι γονείς (εκτός λεκανοπεδίου Αττικής) που αποστέλλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω fax (που χωρίς αυτά δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μέσω fax), πρέπει απαραιτήτως ταυτόχρονα να στείλουν στον Τομέα πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού ταχυδρομικώς (με το ονοματεπώνυμό του στην πίσω πλευρά της).

     Η υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης και αποχώρησης κατασκηνωτή θα συμπληρώνεται και θα υπογράφεται με ημερομηνία,  την ημερομηνία που γίνεται η προσέλευση ή η αποχώρηση του παιδιού και όχι νωρίτερα.

     Σε περίπτωση που το παιδί δεν παραδοθεί ή παραληφθεί από το γονέα του, τότε να αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης ή αποχώρησης πλήρως το ονοματεπώνυμο του εξουσιοδοτημένου ατόμου.

     Η φιλοξενία των παιδιών στις κατασκηνώσεις δεν μπορεί να ξεκινά πριν την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ και της κατασκήνωσης.

     Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του κατασκηνωτή -το πολύ δύο (2) συνολικά ημέρες για σοβαρό λόγο- πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώσουν τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους (ταχυδρομικώς ή fax)  για το σύνολο των ημερών εκτός κατασκήνωσης.

     Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης του κατασκηνωτή πριν από την λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώσουν τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους (ταχυδρομικώς ή fax)  για το σύνολο των ημερών παραμονής στην κατασκήνωση και τυχόν ημερών εκτός κατασκήνωσης.

     Τέλος, σε περίπτωση μη προσέλευσης του παιδιού, πρέπει οι κηδεμόνες να ενημερώνουν άμεσα τον Τομέα με υπεύθυνη δήλωσή τους (ταχυδρομικώς ή fax) και να επιστρέφουν την κάρτα κατασκηνωτή.

 

Πληροφορίες

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ακτή Μιαούλη 17-19, 185 35   ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 210/4176031, 4170271-4
FAX:  210/4171095
Δ/νση διαδικτύου: www.oaee.gr

email: tanpy@otenet.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗ     

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ