Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012

Ο ΟΑΕΕ παρουσιάζει το τεύχος  «ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012», το οποίο περιλαμβάνει συγκεντρωτικά στατιστικά μεγέθη και αναλυτικά πληθυσμιακά στοιχεία για τον κλάδο κύριας σύνταξης καθώς και των επικουρικών ταμείων  που έχουν ενταχθεί στον Οργανισμό.

Σκοπός των στοιχείων που παρουσιάζονται σε αυτό το τεύχος είναι η καταγραφή των στατιστικών δεδομένων  κλάδου σύνταξης καθώς επίσης και η ενημέρωση φορέων και ιδιωτών οι οποίοι θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτά με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Η δομή του τεύχους αποτελείται από δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα παρατίθενται στοιχεία ασφαλισμένων και στο δεύτερο στοιχεία συνταξιούχων.

Η συμβολή των υπηρεσιών του Οργανισμού υπήρξε καθοριστική στην συγκέντρωση καθώς επίσης και την επεξεργασία των δεδομένων.

Συνημμένα : ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012