Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜOΥ

                                                                                                   13/05/2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΌΥ Ν.3943/11

Ασφαλισμένοι που μέχρι 31.3.14 είχαν ενεργό προσωρινό διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών Ν.3943/11, θα λάβουν αποδείξεις πληρωμής εισφορών 2ου διμήνου 2014 χωρίς τη δόση του διακανονισμού ή σε ανώτερη κατηγορία, από αυτήν που ενδεχομένως είχαν επιλέξει.

Η καταβολή των εισφορών αυτών πρέπει να γίνει εμπρόθεσμα καθόσον αποτελεί προϋπόθεση για την συνέχιση του διακανονισμού.

Ο ΟΑΕΕ ενεργεί ήδη για την αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών στην επόμενη διμηνιαία εισφορά.