Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΑΕΕ Β΄ κύκλος σεμιναρίων 2014

Ο Β΄  κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων για το έτος 2014 πραγματοποιείται τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

 Τα σεμινάρια διεξάγονται από τις 5/5/2014 υπό την εποπτεία

   Α) Της Δ/νσης Ασφάλισης και αφορούν τη νομιμότητα διοικητικής δράσης –Πειθαρχικό Δίκαιο.

   Β) Της Δ/νσης Πληροφορικής και αφορούν στην εκμάθηση α) εισαγωγή στα windows / διαχείρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /  mictosoft office – word- excel  και

   Γ) Της Δ/νσης Εσόδων και αφορούν την ενημέρωση και τις προοπτικές για τις νέες παρεμβάσεις στον Τομέα Εσόδων και Αναγκαστικών μέτρων.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, καθώς και στις Περ/κές Δ/νσεις,  Δυτικής Ελλάδας μς έδρα την Πάτρα και στις Περ/κές Δ/νσεις Θεσσαλονίκης .

  Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ΚΥΚΛΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014
           
Α/Α Διοργανωτές Θέμα Ημερομηνία  Διεξαγωγής Αφορά Τόπος
 
1 Πρ/νη Διεύθυνσης Ασφάλισης Ευαγγ. Πανηγυράκη Διοικητικά Έγγραφα - Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης  - Πειθαρχικό Δίκαιο 5-5-2014 έως 6-5-2014 Υπαλλήλους Ν. Αττικής Αθήνα
           
2 Πρ/νη Διεύθυνσης Ασφάλισης Ευαγγ. Πανηγυράκη Διοικητικά Έγγραφα - Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης  - Πειθαρχικό Δίκαιο 16-6-2014 έως 17-6-2014 Προϊσταμένους Τμημάτων και Υπαλλήλους Θεσ/νίκης Θεσ/νίκη
           
3 Πρ/νη Διεύθυνσης Ασφάλισης Ευαγγ. Πανηγυράκη Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης  - Διοικητικά Έγγραφα 18-6-2014 έως 19-6-2014 Προϊσταμένους Τμημάτων και Υπαλλήλους Περ/κων Δ/νσεων Β. Ελλάδας Θεσ/νίκη
 
4 Διεύθυνση Πληροφορικής Εισαγωγή windows / διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / microsoft  office – word - excell 26-5-2014 έως 30-5-2014 Υπαλλήλους  Ν. Αττικής  Αθήνα
 
5 Διεύθυνση Πληροφορικής Εισαγωγή windows / διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / microsoft  office – word - excell 2-6-2014 έως 6-6-2014 Υπαλλήλους  Ν. Αττικής  Αθήνα
 
6 Διεύθυνση Πληροφορικής Εισαγωγή windows / διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / microsoft  office – word – excell 16-6-2014 έως 20-6-2014 Υπαλλήλους  Ν. Αττικής  Αθήνα
 
7 Διεύθυνση Εσόδων Ενημέρωση και προοπτικές για τις νέες παρεμβάσεις στον Τομέα Εσόδων και Αναγκαστικών μέτρων.   23/6/2014 Υπαλλήλους  Ν. Αττικής  Αθήνα
 
8 Διεύθυνση Εσόδων Ενημέρωση και προοπτικές για τις νέες παρεμβάσεις στον Τομέα Εσόδων και Αναγκαστικών μέτρων.     2/6/2014 Υπαλλήλους Περ/κης Δ/νσης  Δυτ. Ελλάδας Πάτρα