Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : Στοχοθεσία 2014

Δραστηριότητες:

              ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2014

Παρατίθενται συνοπτικά οι παρακάτω δράσεις ως στοχοθεσία του 2014.                                                                                         

 • Μηχανογραφική εφαρμογή για απονομή συντάξεων νέων ασφαλισμένων Ν.2084/92: παρακολούθηση ολοκλήρωσης και υλοποίησης εφαρμογής.
 • Μηχανογραφική εφαρμογή για έκδοση βεβαίωσης διαδοχικής ασφάλισης ως συμμετέχων Οργανισμός: παρακολούθηση ολοκλήρωσης και υλοποίησης εφαρμογής.
 • Μηχανογραφική εφαρμογή για απονομή εξωιδρυματικού επιδόματος: καταγραφή απαιτήσεων και ανάπτυξη εφαρμογής.
 • Μηχανογραφική εφαρμογή του Ν.3863/2010 για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2015: καταγραφή απαιτήσεων και ανάπτυξη εφαρμογής.
 • Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση για μείωση χρόνου έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης: διερεύνηση διαδικασιών προκειμένου να λειτουργήσει στην πράξη η έκδοση βεβαίωσης για όσους είναι κοντά στην σύνταξη.
 • Κατάργηση εσωτερικών εισπράξεων: διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς των εισπράξεων στις Τράπεζες-ΕΛΤΑ. Πιλοτική έναρξη της σχετικής διαδικασίας.
 • Αποτύπωση ασφαλιστικού βίου, καταγραφή όλων των στοιχείων των ασφαλισμένων με την υπαγωγή στην ασφάλιση και συνεχή επικαιροποίηση του μητρώου.

Έναρξη λειτουργίας με καταγραφή σχολίων, εντός του Φεβρουαρίου 2014.

Σταδιακή ένταξη στο σύστημα νέων κατηγοριών σχολίων.

 • Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών: δυνατότητα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης για την λήψη:

- ταμειακής ενημερότητας,

- ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης,

- ενημέρωσης για κωδικό πληρωμής εν όψει μηνιαίων εισφορών.

 • Μηνιαίες εισφορές: προσαρμογή των συστημάτων στη νέα διαδικασία είσπραξης εισφορών. Συνεργασία με ΗΔΙΚΑ-ΔΙΑΣ για προσαρμογές. Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.
 • Συμψηφισμός οφειλών: προσαρμογή συστημάτων, αποκατάσταση διαδικασιών ροής, σύζευξη με διαδικασίες βεβαίωσης οφειλών και ρυθμίσεων.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα :Υλοποίηση διαλειτουργικότητας με ΓΓΠΣ για ανταλλαγή της πληροφορίας
 • Γραφεία ενίσχυσης εσόδων: ανάθεση καθηκόντων, έλεγχος και παρακολούθηση  λειτουργίας και αποτελεσμάτων.
 • Διαδικασίες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- καθιέρωση κριτηρίων οφειλετών-οφειλών,

- οριστικοποίηση διαδικασιών ροής για την βεβαίωση οφειλών,

- ολοκλήρωση διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών μέσω ΓΓΠΣ.

 • Ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση των υπόχρεων στην ασφάλιση προσώπων: ανακεφαλαίωση-επικαιροποίηση εγκυκλίων σε θέματα ασφάλισης.
 • Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για διεύρυνση ασφαλιστικής βάσης.
 • Συνέχιση εκκαθάρισης μητρώου ασφαλισμένων.
 • Ενιαίος Αριθμός Μητρώου: καθιέρωση του αριθμού ΑΜΚΑ ως Ενιαίου Αριθμού Μητρώου για τον ασφαλισμένο, συνταξιούχο, έμμεσο μέλος/δικαιούχο παροχών. Ο Ενιαίος Αριθμός Μητρώου θα αφορά:

- έναρξη ασφάλισης στον Οργανισμό,

- διάρκεια ασφαλιστικού βίου,

- επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου και λοιπών παροχών,

- σύνταξη επιζώντων.

 • Παρακολούθηση παραβατικότητας (ηλεκτρονικά): καταχώρηση περισσότερων δεδομένων. Δυνατότητα αναζήτησης μέσω πολλαπλών επιλογών.
 • Ψηφιοποίηση διακινούμενων εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων: Πιθανή έναρξη με τα στοιχεία εκείνα που περιέχονται στον ασφαλιστικό φάκελο, καθώς και των αποφάσεων συνταξιοδότησης.
 • Ροή εργασιών για όλα τα επίπεδα οργανικών μονάδων.
 • Ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αποτελεσματικότητάς και αποδοτικότητας ανά εργασία.
 • Συστηματοποίηση της διαχείρισης των δεδομένων του προσωπικού, ιδιαίτερα σε ότι αφορά προσόντα, δεξιότητες και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση και ολοκληρωμένη αναβάθμιση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ορθή διοικητική συμπεριφορά, αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση νέας κουλτούρας ως προς την εξυπηρέτηση του κοινού.
 • Σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού.
 • Ενοποίηση Τομέων στην Ασφάλιση, στις Συντάξεις, στα Λογιστήρια και ενοποίηση λογιστικών εφαρμογών.
 • Εκπαίδευση προσωπικού.