Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση: Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2013 ασφαλισμένων ΤΑΝΤΠ

Ανακοίνωση: Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2013 ασφαλισμένων ΤΑΝΤΠ

Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ΤΑΝΤΠ, ότι οι βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών έτους 2013, μπορούν να εκδοθούν μέσω της ιστοσελίδας του  ΟΑΕΕ, όπως των υπολοίπων ασφαλισμένων του Οργανισμού