Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ 39 ΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ 39  ΔΟΣΕΙΣ

  «Ο  Οργανισμός Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους ασφαλισμένους ότι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές έως

31/12/12012, ρυθμίζονται μέχρι τέλη Μαρτίου 2014 σε 39 δόσεις».