Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΑΕΕ Α΄ Κύκλοι σεμιναρίων 2014

Αθήνα, 6-3-2014

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΑΕΕ

Α΄ Κύκλοι σεμιναρίων 2014

Ο πρώτος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων για το έτος 2014 πραγματοποιείται τον Μάρτιο του 2014, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Τα σεμινάρια διεξάγονται από τις 6-3-2014 έως 21/3/2014 με θέματα ασφάλισης, συντάξεων και νομιμότητα διοικητικής δράσης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, καθώς και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα, Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
Α/Α Εισηγητές  Θέμα Ημερομηνία  Διεξαγωγής Αφορά Τόπος
1 Τμήμα Μητρώου της Δ/νσης Ασφάλισης                                                                                            Ενοποίηση φακέλων-Διαχείριση εφαρμογών ΗΔΙΚΑ & ARIS- Έλεγχος Ταχυπληρωμών -  Καταχώρηση ασφαλισμένων 6/3/2014 Περ/κή Δ/νση Πελ/σου Τρίπολη
2 Πρ/νη Δ/νσης Ασφάλισης        κα Ευαγγ. Πανηγυράκη Διοικητικά Έγγραφα-Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης    10-3-2014 και 11-3-2014 Υπαλλήλους ΚΥ Αθήνα
3 Πρ/νη Δ/νσης Ασφάλισης        κα Ευαγγ. Πανηγυράκη Διοικητικά Έγγραφα-Νομιμότητα Διοικητικής Δράσης    17-3-2014 και 18-3-2014 Περ/κή Δ/νση Δυτ. Ελλάδας Πάτρα
4 Πρ/νος Περ/κής ΟΑΕΕ Δυτικής Ατττικής κ. Πίζγας Ν. Θέματα Ασφάλισης – Συντάξεις 11-3-2014 και 12-3-2014 Περ/κή Δ/νση Ηπείρου Ιωάννινα
5 Πρ/νος Περ/κής ΟΑΕΕ Δυτικής Ατττικής κ. Πίζγας Ν. Θέματα Ασφάλισης – Συντάξεις 20-3-2014 και 21-3-2014 Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας Λάρισα
6 Δ/νση Παροχών Συντάξεων Διαδοχική Ασφάλιση 17-3-2014 Περ/κά  Τμήματα  Αττικής Αθήνα
7 Δ/νση Παροχών Συντάξεων Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος 18-3-2014 Περ/κά  Τμήματα  Αττικής Αθήνα