Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο 113

   Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, προς ενημέρωση τόσο των ίδιων των υπηρεσιών του όσο και των άμεσα ενδιαφερόμενων επαγγελματιών, προέβη στις παρακάτω διευκρινήσεις σχετικά με την χορήγηση απαλλακτικών βεβαιώσεων, σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές (κάτω των 2000 χιλ. κατοίκων), βάσει των κείμενων διατάξεων (αρθρ. 9 του Ν.3050/02).
    
   Σύμφωνα με αυτές, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ "ΔΕΝ" υπάγονται έμποροι και βιοτέχνες που:

- δραστηριοποιούνται "αποκλειστικά" σε προαιρετικές περιοχές.

- διατηρούν την επαγγελματική τους έδρα εντός των προαιρετικών περιοχών, πλην κατοικιών.

- από τον έλεγχο της βεβαίωσης έναρξης που τους χορηγείται από τη ΔΟΥ, προκύπτει δραστηριοποίηση με λιανικό εμπόριο.

- η μορφή της επιχείρησής τους είναι ατομική, ΟΕ ή ΕΕ. Οι περιπτώσεις αυτές θα κρίνονται σύμφωνα με το εισοδηματικό κριτήριο, όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις και αφορούν τους ασκούντες ΜΟΝΟ τα κάτωθι επαγγέλματα καθώς και τα συναφή αυτών:

Αρτοποιείο, Γκαράζ, Είδη Γάμου, Είδη Καπνού, Είδη Προικός, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (11 και άνω), Επιδιωρθώσεις Ενδυμάτων - Υποδημάτων, Εστιατόριο, Ζαχαροπλαστείο, Καθαριστήρια, Καλαθοποιός, Καφενείο, Καφετέρια, Κηροπλαστείο, Κομμωτήρια-Κουρεία, Κρεοπωλείο, Κυλικείο-Αναψυκτήριο, Μανάβης, Μίνι Μάρκετ, Μπαρ, Μπαρ-Εστιατόριο εντός Ξενοδοχείου(όταν ανήκει σε διαφορετικά πρόσωπα από τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου με οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια), Ξηροί Καρποί, Ξυλουργοί *, Οινοπωλεία, Παλαιοπωλεία, Παντοπωλεία, Παραδοσιακοί Μύλοι, Περίπτερο, Πρακτορείο ΠΡΟ ΠΟ, Ραφείο, Συνεργείο Αυτοκινήτων-Φανοποιείο, Ταβέρνα, Τοπικά Προιόντα, Τουριστικά Είδη, Υποδηματοποιείο, Ψιλικά Είδη-Χαρτικά-Τσιγάρα, Ωρολογοποιείο.

   Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, θα διενεργείται έλεγχος στις βεβαιώσεις έναρξης των ΔΟΥ, ως προς τον τόπο της επαγγελματικής έδρας. Στις περιπτώσεις που εμφανίζεται έδρα σε χωριό ή οικισμό, τότε οι επαγγελματίες θα κρίνονται με τις διατάξεις του αρθρ.9 του Ν.3050/02. Εάν η έδρα είναι σε εθνική οδό (παλαιά και νέα) ή σε συγκοινωνιακό κόμβο ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, τότε οι επαγγελματίες θα ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.

   Αντιθέτως, εντάσσονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ επαγγελματίες οι οποίοι:

- ασκούν επαγγέλματα, μέσω των οποίων προσφέρουν υπηρεσίες δηλώνοντας ως επαγγελματική έδρα κατοικίες, ευρισκόμενες σε προαιρετικές περιοχές όπως π.χ. εμπορικοί αντιπρόσωποι, λογιστές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ.
(Παρατήρηση: Της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται οι δραστηριοποιούμενοι με φασόν, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3050/02).

- ασκούν επαγγέλματα, που λόγω της φύσης τους προσφέρουν υπηρεσίες σε χώρους ή περιοχές εκτός του καταστήματος, που δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, συνεργεία καθαρισμού, ασφαλιστές, περιβαλλοντολόγοι, δασοπόνοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.τ.λ.

- διατηρούν επαγγελματική έδρα εντός προαιρετικής περιοχής, αλλά λόγω της φύσης του επαγγέλματός τους, η πώληση ή η παροχή υπηρεσιών δεν περιορίζεται στην προαιρετική περιοχή, όπως π.χ. λογιστές, πρατήρια υγρών καυσίμων, ξενοδόχοι κ.τ.λ.

- δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων κάθε είδους εκ των προαναφερθεισών στην εγκύκλιο 113/09.

   Παρατήρηση: Ο τρόπος αντιμετώπισης όλων των περιπτώσεων δεν μεταβάλλεται από το εάν οι επαγγελματίες εκδίδουν τιμολόγια ή δελτία παροχής υπηρεσιών).

Kατεβάστε Εγκύκλιο 113/2009

 

* Οι ασκούντες το επάγγελμα του ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ δεν θα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ ανεξαιρέτως, αλλά θα υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ όπως ακριβώς αυτό συμβαίνει και με τους λοιπούς επαγγελματίες, που ασκούν επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών με δυνατότητα επέκτασης.
Το επάγγελμα του ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ αναφέρθηκε στην κατάσταση των επαγγελμάτων για τις μεμονωμένες περιπτώσεις των επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται σε ξυλουργεία, που βρίσκονται σε απομακρυσμένες προαιρετικές περιοχές και κατασκευάζουν μικρά αντικείμενα ή επισκευάζουν έπιπλα, χωρίς να προβαίνουν σε εγκαταστάσεις των κατασκευών σε χώρους εκτός του ξυλουργείου, ή σε περιοχές πέραν αυτής όπου έχει δηλωθεί ότι βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

·         Η απαλλαγή από τις εισφορές του Κλάδου Υγείας, για τους ασφαλισμένους που έχουν το δικαίωμα αυτό όταν υπάγονται για πρώτη φορά στην ασφάλιση, ως γνωστόν, διενεργείται από της εγγραφής όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη.

Επειδή τέθηκε το ερώτημα αν θα χορηγείται η απαλλαγή από την ημερομηνία της υπαγωγής στην ασφάλιση ή από την ημερομηνία της ημερολογιακής εγγραφής, διευκρινίζουμε ότι η απαλλαγή θα χωρεί από την ημερομηνία της υπαγωγής στην ασφάλιση. Δηλαδή αν υποχρεούται να ασφαλιστεί από 1/11/09 και έχει δικαίωμα απαλλαγής, η απαλλαγή θα δίδεται από 1/11/09 και όχι π.χ. 8/1/10, ημερομηνία κατά την οποία συντελέστηκε η πράξη της υπαγωγής στην ασφάλιση.

·         Στις περιπτώσεις, που έχουν χορηγηθεί απαλλακτικές βεβαιώσεις σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνταν με συμβάσεις μη υπαγόμενες στην ασφάλιση του τέως ΤΕΒΕ και του τέως ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ, δηλαδή δραστηριοποιούνταν με συμβάσεις, που δήλωναν εξηρτημένη εργασία όπως π.χ. καθαριστές (όχι συνεργεία καθαρισμού), φύλακες (όχι συνεργεία φύλαξης), στις περιπτώσεις αυτές δεν θα υποχρεώνονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, αλλά θα ειδοποιείται εγγράφως η αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ, προκειμένου να ενεργήσει αρμοδίως για την ασφάλιση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση του εγγράφου στους ενδιαφερόμενους, εργαζόμενους και εργοδότες.

·         Οι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται με την εκμετάλλευση ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ασχέτως αν δραστηριοποιούνται με χονδρικό ή λιανικό εμπόριο ελαίου ή με τη σύνθλιψη ελαιοκάρπων και εν γένει με οποιαδήποτε άλλη εργασία που περιλαμβάνεται στις δραστηριότητες του ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ.