Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : ΤΑΝΤ- ΟΑΕΕ

                Την  Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 για τεχνικούς λόγους δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του
                ΤΑΝΤΠ- ΟΑΕΕ.