Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : Εμπρόθεσμη πληρωμή του 6ου διμήνου 2013.

Σας γνωρίζουμε ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής του 6ου διμήνου 2013 είναι η Παρασκευή 31/01/2014.

Την ίδια μέρα καταβάλλεται και η μηνιαία δόση μέσω πάγιας εντολής των ρυθμίσεων Ν.4152/2013, μαζί με τυχόν ανεξόφλητη δόση της 30/11/2013, προσαυξημένη κατά 15%, προκειμένου να μην απολεσθεί το δικαίωμα της ρύθμισης.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Τράπεζα επιλογής τους σχετικά με:

  • Την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών ώστε να έχουν πιστώσει έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.
  • Το ανώτερο όριο εκτέλεσης της πάγιας εντολής ( αν έχει καθορισθεί )  έτσι ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

Για την προστασία των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων προτείνεται  η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη μέρα.