Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Ιατροί ΟΑΕΕ 2010-2011

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 35/1385/1-9-99 και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ιατρικής Περίθαλψης των ασφαλισμένων όλης της χώρας, ο ΟΑΕΕ, αναθέτει σε ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, την παροχή ιατρικών φροντίδων στους ασφαλισμένους του.
     Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως υποβολής ενδιαφέροντος (9ος 2009) και επεξεργασίας των υποβληθεισών αιτήσεων, ανακοινώθηκαν τα ονόματα των συμβεβλημένων με τον Οργανισμό ιατρών για την περίοδο από 01/01/2010 έως 31/12/2011.
     Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις που δεν θα ικανοποιηθούν, θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα και θα εξετασθούν όταν οι Υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτήσουν.

     Για οποιαδήπoτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Δ/νσεις ή Τμήματα του ΟΑΕΕ. 
     Όσον αφορά την Αθήνα, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Υπηρεσία Αττικής ( Δ/νση Παροχών Ασθενείας, Τμ. Διοικ/κής Υποστήριξης Κλ. Υγείας, Αγ. Κωνσταντίνου 5 – Αθήνα Τ.Κ. 10431 ).
Τηλ. : 210 5274422, 210 5274423