Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ανάκληση αδειών λειτουργίας Συνεταιριστικών Τραπεζών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανάκληση αδειών λειτουργίας Συνεταιριστικών Τραπεζών

Μετά την ανάκληση αδειών λειτουργίας των Συνεταιριστικών Τραπεζών Δυτικής Μακεδονία, Ευβοιας και Δωδεκανήσου, οι ασφαλισμένοι που ειχαν αναθέσει με πάγια εντολή την εξόφληση των δόσεων ρύθμισης στις τράπεζες αυτές, θα πρέπει να προβούν σε νέα ανάθεση σε Τράπεζα της επιλογής τους.

Η νέα ανάθεση θα πρέπει να πραγματποιηθεί μέχρι 20/12/2013 προκειμένου να καταβληθούν εμπρόθεσμα οι δόσεις ρύθμισης την 31/12/2013