Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση : Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών  ενημερώνει τους ασφαλισμένους, ότι οι Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ν 2084/92 και τα αυτοκόλλητα θεώρησης βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2014, ταχυδρομήθηκαν στους δικαιούχους την 05-12-2013.