Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Επιμορφωτικά Σεμινάρια Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ Έτους 2013

               Επιμορφωτικά   Σεμινάρια Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ  Έτους  2013

     Στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού αναβάθμισης  του Οργανισμού και με απώτερο στόχο αφ’ ενός την διάχυση της γνώσης και της πληροφόρησης στους εργαζόμενους, αφ’ ετέρου στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους  ασφαλισμένους, συνεχίζονται τα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΟΑΕΕ με ένα νέο κύκλο σεμιναρίων (Γ΄ κύκλος).

   Ειδικά στον Γ΄ κύκλο του 2013, διεξάγονται σεμινάρια με την  ακόλουθη θεματολογία:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

Αρμόδια Δ/νση

Θέμα

Ημερομηνία  Διεξαγωγής

Αφορά

Τόπος

 

1

Παροχών Συντάξεων

Συντάξεις  λόγω  θανάτου

21-22/10/2013

Περ/κές Δ/νσεις

Αθήνα

 
 
 
 

 

 

2

Ασφάλισης

Τμήμα Ασφάλισης

22/11/2013

Περ/κές Δ/νσεις

Αθήνα

 

 - Εξαιρέσεις   Ν.  2084/92                                                                                     -  Απαλλαγή κατοίκων προαιρετικών περιοχών                                               -  Αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων                                                                  -  Προαιρετική  ασφάλιση                                                                             -  ΕΕ & Διμερείς Συμβάσεις

 

Τμήμα Μητρώου

15/11/2013

Περ/κές Δ/νσεις

Αθήνα

 

Ενοποίηση φακέλων-Διαχείριση εφαρμογών ΗΔΙΚΑ & ARIS

 

 

 

3

Εσόδων

Λειτουργία ΚΕΑΟ -   Διαχωρισμός οφειλών  Διαβίβαση οφειλών -Αντιμετώπιση οφειλετών -Οφειλές που παραμένουν στον ΟΑΕΕ

Ο χρόνος τέλεσης του σεμιναρίου θα εξαρτηθεί από την  λειτουργία του ΚΕΑΟ

Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Οικονομικού

Εκκαθάριση Συντάξεων - Νέες εφαρμογές για διαγραφες συν/χων λόγω θανάτου ΤΑΕ-ΤΣΑ- Αναζήτηση αχρεωστήτως πιστωθέντων συνταξεων - Χορήγηση εξόδων κηδείας -  Νέες εφαρμογές για χορήγηση ΕΚΑΣ ΤΑΕ- ΤΣΑ 

12/11/2013-14/11/2013                        

Περ/κές Δ/νσεις

Αθήνα                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Πληροφορικής

 - Παρακολουθητής συντάξεων

  14/10/2013-18/10/2013    4/11/2013-8/11/2013

Περ/κές  Δ/νσεις

Αθήνα

 

 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο

 

 

 

 

 

 

    Τα σεμινάρια παρακολουθεί ικανός αριθμός εργαζομένων του Οργανισμού. Η προσπάθεια όλων μας επικεντρώνεται στην ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και της σφαιρικής ενημέρωσης των υπαλλήλων από έμπειρους συναδέλφους τους, για τα επιμέρους αντικείμενα.