Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σε καλή πορεία τα έσοδα του ΟΑΕΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ                           
             ΟΑΕΕ

 

      ΓΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ                                                     Αθήνα, 14.11.2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε καλή πορεία τα έσοδα του ΟΑΕΕ

Για δεύτερο συνεχόμενο δίμηνο το ύψος των εσόδων του ΟΑΕΕ παρουσιάζει οριακή αύξηση έναντι των αντιστοίχων διμήνων του 2012, γεγονός που παρουσιάζεται για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια

Συγκεκριμένα, η αύξηση είναι 0,44% για το τέταρτο δίμηνο του 2013, έναντι του 4ου διμήνου του 2012 και 0,11% για το πέμπτο δίμηνο του 2013, έναντι του ιδίου διμήνου του 2012.

Για πρώτη επίσης φορά, μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, το πλήθος των ενεργών οφειλετών του 5ου διμήνου 2013 είναι μικρότερο αυτού των οφειλετών του προηγούμενου διμήνου.

Τα παραπάνω  προήλθαν ως αποτέλεσμα:

  • της μικρής αναστροφής του γενικού οικονομικού κλίματος,
  • των στοχευμένων ενεργειών των Υπηρεσιών του Οργανισμού,
  • της έγγραφης ενημέρωσης των ασφαλισμένων για τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο, στο πλαίσιο της συνολικής επικοινωνιακής πολιτικής του Οργανισμού προς αυτούς,
  • της γνωστοποίησης προς τους ασφαλισμένους των δυνατοτήτων που τους παρέχονται, ώστε να “εκμεταλλευτούν” τις νέες ρυθμίσεις οφειλών και τα ευεργετήματα που προκύπτουν από αυτές,
  • της ανταπόκρισης και συνέπειας των ασφαλισμένων έναντι των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται και το κοινωνικό αγαθό της περίθαλψης και της συνταξιοδοτικής τους προοπτικής αλλά και η στήριξη και η ομαλή λειτουργία του Ταμείου.