Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Θέμα: Εμπρόθεσμη πληρωμή 5ου διμήνου 2013

Ενημερώνουμε του ασφαλισμένους ότι οι εισφορές του 5ου διμήνου 2013 μπορούν να εξοφληθούν έως τη Δευτέρα 2/12/2013, μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων και ΕΛ.ΤΑ.