Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2020

 
 
Εμπρόθεσμη πληρωμή 4ου διμήνου 2013

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους ότι οι εισφορές του 4ου διμήνου 2013 μπορούν να εξοφληθούν έως τη Δευτέρα 30/9/2013, μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Ε.Λ.Τ.Α.