Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Εμπρόθεσμη πληρωμή 4ου διμήνου 2013

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους ότι οι εισφορές του 4ου διμήνου 2013 μπορούν να εξοφληθούν έως τη Δευτέρα 30/9/2013, μέσω Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Ε.Λ.Τ.Α.