Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ρύθμιση "Νέα Αρχή"

Τροποποιήθηκε η διάταξη του Ν. 4152/13 που απαιτούσε φορολογική ενημερότητα του οφειλέτη προκειμένου να ενταχθεί στην ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» .

Πλέον, για την ένταξη στη ρύθμιση ο ασφαλισμένος - οφειλέτης μπορεί να υποβάλλει φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής της αρμόδιας ΔΟΥ.