Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Νέα δυνατότητα ρύθμισης

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους ότι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ρυθμίζοντας παράλληλα και τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικού διαστήματος 1/1/2013 - 30/06/2013 .

Όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ανωτέρω δυνατότητα μπορούν να απευθυνθούν στο Περιφερειακό Τμήμα το οποίο ανήκουν.