Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

 
 
Νέα δυνατότητα ρύθμισης

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους ότι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ρυθμίζοντας παράλληλα και τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές χρονικού διαστήματος 1/1/2013 - 30/06/2013 .

Όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ανωτέρω δυνατότητα μπορούν να απευθυνθούν στο Περιφερειακό Τμήμα το οποίο ανήκουν.