Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
'Εκτακτη ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης 2009 (ΝΕΟ)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών θα καταβάλλει την Ενίσχυση (Επίδομα) Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως εξής:

- Στους συνταξιούχους "πρώην ΤΕΒΕ και ΤΣΑ", την "Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009" (μαζί με το Δώρο Χριστουγέννων), εφόσον λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονται *  και έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το Ταμείο.

- Στους συνταξιούχους "πρώην ΤΑΕ", την "Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2010" (μαζί με την σύνταξη Ιανουαρίου), με βάση τα ίδια κριτήρια. Στην κατηγορία αυτή ενδέχεται να ενταχθεί μικρός αριθμός δικαιούχων πρώην ΤΕΒΕ για τους οποίους προαπαιτείται έλεγχος για να καταβληθεί η ενίσχυση.

Επισημαίνεται ότι:

- Σε συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο ή περισσότερες συντάξεις ή εργάζονται, η Ενίσχυση θα καταβληθεί από το φορέα που κάνει κρατήσεις περίθαλψης.
- Στις συντάξεις θανάτου, η Ενίσχυση επιμερίζεται στους δικαιούχους ανάλογα με το ποσοστό σύνταξης. 

* δηλαδή τα εισοδήματά τους κατά το οικονομικό έτος 2009 δε ξεπερνούν αθροιστικά τα κριτήρια χορήγησης ΕΚΑΣ έτος 2008 ως προς το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα.
Συγκεκριμένα: Ατομικό φορολογητεό εισόδημα 9.042,16 €
                        Οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 14.070,73 €