Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Δελτίο Τύπου 20/06/2013

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού, θα έχουν από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, τη δυνατότητα χρήσης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε ένα ασφαλές και πιστοποιημένο περιβάλλον, με σκοπό τη λήψη πληροφοριών για θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης.

Με τον τρόπο αυτό ο ΟΑΕΕ ανταποκρίνεται στην ανάγκη βελτίωσης της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του με σύγχρονα μέσα. Έτσι:

  • περιορίζεται η γραφειοκρατία,
  • επιτυγχάνεται ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
  • μειώνεται η ανάγκη προσέλευσης των συναλλασσόμενων στα γραφεία του Οργανισμού,
  • εξοικονομούνται ώρες εργασίας, για διεκπεραίωση των λοιπών αιτημάτων των ασφαλισμένων, σε συντομότερο χρόνο.

Σε πρώτη φάση, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, θα μπορούν, μέσα από τον ιστότοπο του Οργανισμού να:

  • εκτυπώνουν βεβαιώσεις εισφορών
  • εκτυπώνουν τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων
  • εκτυπώνουν βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων για φορολογική χρήση
  • παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την πορεία εξέλιξης του συνταξιοδοτικού αιτήματός τους, που έχουν υποβάλλει στον ΟΑΕΕ

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ προς τους ασφαλισμένους του, θα εμπλουτίζονται συνεχώς, στην κατεύθυνση υλοποίησης του κεντρικού στόχου του Οργανισμού, που αποτελεί η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.